17.000 utvisningsärenden hos Polisen.

Annons:

 

645@70

Allt färre migranter som får avslag på sin asylansökan lämnar landet.

Ingen vet exakt hur många som lever i Sverige utan att ha rätt att vistas här. Men sedan 2011 har 54.000 personer vägrat lämna Sverige efter att ha fått nej på sin asylansökan.

Det är dock oklart hur många av dem som i dagsläget har utvisats eller senare lämnat landet självmant.

Enligt uppgifter till SVT:s Agenda har polisen just nu närmare 17.000 utvisningsärenden på sitt bord, varav 10.000 personer är efterlysta.

Den siffran har ökat med över 1.000 personer sedan i fjol. Och enligt siffror från Migrationsverket har andelen personer som självmant återvänder till sina hemländer efter avslag på asylansökan minskat flera år i rad

Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna. • Skrämmande då mörkertalet alltid är större än det redan kända, dock vore det ytterst naivt att tro att det bland alla dessa personer inte skulle finnas ngra potentiella förbrytare.

  Sverige är med det inte säkert som det så nobelt framförts.

  Änmer illavarslande är att flertalet har kännedom om/att begå ett brott handling av allvarlig karaktär så får man med det livstidsuppehälle.Endera partitillhörighet så går det här inte längre.

  Lider med landet lider med befolkningen lider med rättsväsendet som står inför fler ouppklarade brott pga avsaknad kännedom om vilka.
  ”Migrationsverket”
  Medborgarnas resurser och säkerhet urholkas mot bättre veto, regeringen bör tillämpa omvänd bevisbörda vad gäller vilka myndigheter vi skall ha, om det ej leder till uppenbar skada för medborgarna om den avskaffas så bör den dito avskaffas.