Nelson Mandela – det vuxna livet

På den här tiden räknades man som vuxen när man var omskuren och för Mandelas del kom det när han var 16 år. Det här betydde att han fick rätten att bestämma över sig själv. Han och Justice ville som de andra pojkarna i samma ålder åka och jobba i städerna eller i någon gruva.