Europeiska flyktingkrisen

De senaste åren har Europa mött något som har kommit att bli ett problem på grund av den enorma tillväxten. Det handlar om att flyktingströmmen har kommit att öka markant. Människor från olika delar av Mellanöstern och Afrika har flytt från sina hemländer och sökt sin väg till Europa. Trycket på att ta emot flyktingarna […]

Hur rasismen kom till

Själva ordet ras härstammar från arabiskan och de första språken som det lades till i var spanska och portugisiska och det var ordet raza. Från de spanska delarna i Europa spred sig ordet sedan vidare till de övriga språken i Europa.