26 500 nyanlända ska få bostad i år

Annons:

Men enligt länsstyrelserna så har åtta av tio kommuner bostadsbrist

Enligt prognosen kommer omkring 26 500 personer att behöva anvisas till en kommun enligt bosättningslagen.

Enligt länsstyrelserna är bostadsbristen ett mycket eller ganska stort hinder av anvisade nyanlända i över 80 procent av kommunerna. I flera län bedöms kommunernas kapacitet vara otillräcklig i förhållande till fastställda läns- och kommuntal och många kommuner upplever svårigheter att ta emot anvisade inom två månader.

Siffrorna är hämtade från Migrationsverkets senaste prognos som bland annat visar att 29 000 platser på asylboenden planerar att avvecklas runt om i landet i år.

Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna.