Anhöriginvandring blir betydligt tuffare än väntat

Annons:

Socialdemokraterna och Miljöpartiets nya regler för anhöriginvandring av bidragsinvandrare blir betydligt tuffare än väntat.

Asylsökare som inte uppfyller flyktingdefinitionen i FN:s Genevekonvention får inte längre ta med sig anhöriga till Sverige för att gå på bidrag – istället kommer man tvingas visa att man kan försörja sina anhöriga före inresan.

– Sverige ansluter sig nu till den lilla klubb i EU som inte ger samma rätt till familjeåterförening till alla skyddsbehövande, utan bara till en enda kategori, de som klassas som flyktingar enligt FN:s Genèvekonvention, säger Ann Bathily på ECRE till Ekot i Sveriges Radio.

Och den senare gruppen får nu alltså inte längre återförenas med sina familjer, och det här gäller även barn, vilket enligt Ann Bathily bryter mot EU:s regler om barns bästa. Och hon hoppas att EU-kommisissionen, om de nya reglerna blir verklighet, ska dra Sverige inför domstol.
Publicerad: 6 dec, 09:12

 

Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna.  • Gnurduff von vinkelstjärt .

    Eftersom det är så mycket mygel med åldern bland ”barnen” så är det kanske bara bra om en EU-domstol får kolla vårt handhavande , det måste ju vara rättssäkert så ingen överårig snor en plats för en underårig . . eller hur ? ?

  • Pingback: Finland överväger strängare anhöriginvandring()