Anlade mordbrand på asylboende

Annons:

En 17-årig asylsökare, av allt att döma ett s.k.ensamkommande flyktingbarn, tände på tisdagen eld på det asylboende i Jönköping där han har kost och logi på de svenska skattebetalarnas bekostnad.

Fler andra personer fanns i lokalerna vid tillfället. Räddningstjänsten kunde emellertid släcka elden innan den hann sprida sig i byggnaden. Polisen rubricerar brottet som mordbrand.

I Sverige kan det dock vara precis tvärtom, dvs att chansen att få asyl ökar när man begår brott. Att anlägga en brand på ett boende kan av psykolog rubriceras som ett rop på hjälp och uttryck för att personen i fråga är traumatiserad och därför inte får utvisas.

 

FAKTA: ENSAMKOMMANDE
År 2014 sökte 7 049 ensamkommande asyl i Sverige.Tio år tidigare, år 2004, var antalet ensamkommande 388. Sedan dess har antalet ökat varje år. Ökningen är nu 1 700 procent på tio år. Under samma tid har det totala antalet asylansökningar ökat med 250 procent, från 23 161 till 81 300. Den faktiska kostnaden för en ensamkommande är enligt Riksrevisionens senaste uppskattning 3 000 till 6 000 kronor per dygn. Migrationsverket betalar 1 900 kronor per dygn för en boendeplats. Trots Migrationsverkets extremt generösa riktlinjer när det gäller åldersbestämning befanns 9 procent av de ensamkommande under 2013 ha ljugit om sin ålder. I Danmark visade rättsmedicinska undersökningar 2011-2012 att 51 procent av samtliga ”ensamkommande barn” var över 18 år. Motsvarande undersökningar i Norge och Finland har gett ännu högre siffror. Samtliga dessa undersökningar har gjorts med ”generösa” riktlinjer.Av de 7 049 ensamkommande asylanterna under 2014 påstod sig 89 procent vara tonåringar, och 81 procent var av manligt kön. 53 procent sade sig vara 16-17 år.Från 1 januari 2014 trädde en lagändring i kraft som gör att Migrationsverket kan anvisa ensamkommande till samtliga av Sveriges kommuner, oavsett om kommunen har kommit överens med Migrationsverket eller inte. Omkring 2 000 av de ensamkommande tvingades på så sätt in i kommuner runtom i landet.

Källor: Migrationsverkets rapporter på www.migrationsverket.se, Riksrevisionen: ”Revisionsrapport 2012-02.13”, Copenhagen Post: ”Many asylum-seekers try to pass themselves off as children to gain entry”, Riksdag & Departement: ”Billström vill ha enade regler för flyktingbarn”.

Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna.