Antalet rapporterade fall av lungsjukdomen tuberkulos ökar kraftigt i Sverige

Annons:

Antalet rapporterade fall av lungsjukdomen tuberkulos ökar kraftigt i Sverige. Den stora flyktingströmmen är den främsta orsaken.

 Det är inte så förvånande, eftersom det har kommit väldigt många nyanlända. 90 procent av dem som har tuberkulos i Sverige är födda i ett annat land, säger Jerker Jonsson, infektionsläkare och epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten till gp.se.

Under 2015 anmäldes totalt 835 nya fall av tuberkulos i Sverige, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med året dessförinnan.

Den största ökningen bland svenskfödda förra året var i gruppen 80 år eller äldre.

Publicerad: 28 feb, 17:19
Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna.