Arbetslösa bland utlandsfödda fortsätter att öka

Annons:

År 2016 var 7,3 procent av männen arbetslösa och 6,5 procent kvinnor.

Siffran för andelen arbetslösa utländskt födda i åldern 16 till 64, både män och kvinnor, för Östergötlands län låg i slutet av januari på 28,9 procent.

För att tvärtom räknas som sysselsatt räcker det med jobb minst en timme per vecka. Totalt antal sysselsatta i Sverige är 4 910 100 personer och antalet arbetslösa, enligt dessa definitioner, 366 500 personer.

Vi är sammanlagt 7 322 800 personer i Sverige i arbetsför ålder, alltså 15 till 74 år.

Under 2016 var arbetslösheten bland unga, 15 till 24 år, 18,9 procent. Det är detta vi kallar ungdomsarbetslöshet. Men det är en mycket stor andel av alla ungdomar i denna ålder som inte räknas med trots att de saknar sysselsättning, de studerar på heltid eller söker inga jobb alls.

Publicerad: 17 februari, 16:51
Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna.