Europeiska flyktingkrisen

De senaste åren har Europa mött något som har kommit att bli ett problem på grund av den enorma tillväxten. Det handlar om att flyktingströmmen har kommit att öka markant. Människor från olika delar av Mellanöstern och Afrika har flytt från sina hemländer och sökt sin väg till Europa. Trycket på att ta emot flyktingarna […]

Hur rasismen kom till

Själva ordet ras härstammar från arabiskan och de första språken som det lades till i var spanska och portugisiska och det var ordet raza. Från de spanska delarna i Europa spred sig ordet sedan vidare till de övriga språken i Europa.

Vad innebär rasism?

När man ska förklara vad rasism innebär är det bra att lägga till ordet främlingsfientlighet. Båda orden går hand i hand. Ordet rasism härstammar från början från teorier om att mänskligheten skulle kunna delas in i olika raser.

Rasism inom fotboll

Italiensk fotboll har länge fört en kamp mot rasism från framförallt läktarhåll, men det förkommer även bland ledare och spelare.Det har oftast varit speciella grupper och vissa personer som stått för de rasistiska påhoppen som förkommer i stor utstäckning.

Nelson Mandela – det vuxna livet

På den här tiden räknades man som vuxen när man var omskuren och för Mandelas del kom det när han var 16 år. Det här betydde att han fick rätten att bestämma över sig själv. Han och Justice ville som de andra pojkarna i samma ålder åka och jobba i städerna eller i någon gruva.