Bokföringsdribbel av Magdalena Andersson

Annons:

Besparingar, d.v.s försämringar p.g.a massinvandringen. Nästa år görs utgiftsbegränsningar på 8,4 miljarder kronor.

Detta är fördelat på:

 • Bistånd (DAC-avräkningar) 4,0 miljarder.
 • Ökad lånefinansiering av infrastruktur 1,5 miljarder.
 • Arbetsmarknadsprogram 0,9 miljarder.
 • Skollokaler och pedagogiska utemiljöer 0,5 miljarder.
 • Vägunderhåll 0,5 miljarder.
Samtidigt drar man ned på bland utgifter om drygt 8 miljarder kronor nästa år. Det handlar bland annat mindre pengar till Arbetsförmedlingen, senareläggning av renovering av skollokaler och mindre pengar till vägunderhåll. Den enskilt största summan – 4 miljarder – är en avräkning av biståndsmedel.

Förrtida betalningar i år görs på sammanlagt 11,1 miljarder, fördelat på:

 • EU-avgiften 6,7 miljarder.
 • Läkemedelsförmåner 1,8 miljarder.
 • Bistånd 1,6 miljarder.
 • Fler anställda i lågstadiet 1,0 miljarder.

Det var inte alls så länge sedan staten lånade upp 10 miljarder för att bekosta ”flyktingarna”, nu ska 8 miljarder sparas in, på bekostnad av välfärden.

Tullberg skrev en bok (Låsningen) 2013 om hur mycket det egentligen kostar.

Nu sällar sig ekonomen Jan Tullberg, tidigare forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och docent i ekonomi, till skaran av ekonomer som gjort försök att beräkna invandringens kostnader.

I den nyutgivna boken ”Låsningen – en analys av svensk invandringspolitik” uppskattar Tullberg att nettokostnaden för invandringen under 2013 uppgick till 250 miljarder kronor, vilket är ungefär 7 procent av Sveriges BNP.”

Invandringen under 2013(!) uppgick till 250 miljarder kronor, dessa 8 miljarder är en droppe i havet för vad komma skall, räkna med att Magdalena Andersson kommer fortsätta dribbla med ekonomin.

Publicerad: 18 dec, 19:18

 

Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna. • Gnurduff von vinkelstjärt .

  Klart att allt måste mörkas , hur 17 skulle det se ut om denna s-regering var ärlig och öppen ?