Category: EU

Bredbandsbolaget måste blockera The Pirate Bay

Det säger Patent- och marknadsöverdomstolen, som därmed går tvärt emot Stockholms tingsrätt. Domstolen konstaterar i sin dom att det genom EU-praxis står klart...

Internt EU-dokument avslöjar planerna för ett helt nytt asylsystem

OmVärlden kan avslöja ett förslag till ett helt nytt asylsystem för EU. I ett internt utkast, framtaget av Österrike till det Europeiska rådet, föreslås...