Rasism inom fotboll

Italiensk fotboll har länge fört en kamp mot rasism från framförallt läktarhåll, men det förkommer även bland ledare och spelare.Det har oftast varit speciella grupper och vissa personer som stått för de rasistiska påhoppen som förkommer i stor utstäckning.

Nelson Mandela – det vuxna livet

På den här tiden räknades man som vuxen när man var omskuren och för Mandelas del kom det när han var 16 år. Det här betydde att han fick rätten att bestämma över sig själv. Han och Justice ville som de andra pojkarna i samma ålder åka och jobba i städerna eller i någon gruva.