Europeiska flyktingkrisen

De senaste åren har Europa mött något som har kommit att bli ett problem på grund av den enorma tillväxten. Det handlar om att flyktingströmmen har kommit att öka markant. Människor från olika delar av Mellanöstern och Afrika har flytt från sina hemländer och sökt sin väg till Europa. Trycket på att ta emot flyktingarna […]

Hur rasismen kom till

Själva ordet ras härstammar från arabiskan och de första språken som det lades till i var spanska och portugisiska och det var ordet raza. Från de spanska delarna i Europa spred sig ordet sedan vidare till de övriga språken i Europa.

Vad innebär rasism?

När man ska förklara vad rasism innebär är det bra att lägga till ordet främlingsfientlighet. Båda orden går hand i hand. Ordet rasism härstammar från början från teorier om att mänskligheten skulle kunna delas in i olika raser.

Det aktiva arbetet för integration i Sverige

Under 2000-talet har den svenska integrationspolitiken förändrats. Det var när regeringsskiftet 2006 var som den nya politiken för integration kom igång. Det blev en ny organisation till viss del och en ny inriktning. Invandringen i Sverige hade förändrats mycket sedan 70-talets arbetskraftsinvandring och  nu behövdes resurserna fokuseras annorlunda.

Integration i Sverige

Det som vi i dagligt tal kallar integration är att etablera nya personer i landet. Arbetet som pågår är att få in de nya personer i det svenska samhället både genom skola, jobb och arbete. Det är ett stort och svårt projekt som pågår hela tiden. De senaste åren har det varit extra hårt eftersom […]