Dags att överge den svenska välfärdsmodellen?

Annons:

 

En alternativ frågeställning kan vara ”när havererar den svenska välfärdsmodellen?”

Vårt samhälle är förmodligen inte rustat för att klara anstormningen av nya medborgare, en trend som verkar hålla i sig. i år ser det ut att bli runt 100 000 personer (läste jag någonstans).

Antar att anhöriginvandring tillkommer. Det verkar inte heller finnas några tecken på att invandringen kommer att minska.

I ett första steg skall dessa flyktingar ta del av vårt bidragssystem och förses de skall förses med mat och logi på en flyktingförläggning.

Efter denna temporära lösning skall flyktingarna inlemmas i det svenska samhället och förhoppningsvis bli produktiva medborgare.

Tyvärr verkar det inte fungera enligt plan, det finns inga bostäder, inga jobb, det blir en hel del kulturkrockar och sociala problem. Kriminaliteten ökar naturligtvis som en naturlig följd av detta.

Hur ser då framtiden ut?

När tar pengarna slut?

Går vi mot ett amerikanskt samhälle med stora sociala spänningar och ett samhälle som är lite mindre välordnat än det vi är vana vid?

Hur ska vi hantera den ökade och mer brutala kriminaliteten?

Mer poliser, hårdare straff?

Kommer det att växa fram getton?

Har regeringen eller något politiskt parti en plan för detta?

Kommer vi att erfara en gradvis nedtrappning av våra samhällsfunktioner?

Eller kommer politikerna att låtsas som att det regnar tills välfärdsballongen spricker?

Hur ser vårt samhälle ut om 10 år?

 

Som ni ser, många frågor, få svar.

Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna.