Estland vill förbjuda slöja

Annons:

Estlands regering vill förbjuda att bära heltäckande slöja på offentliga ställen. Förbudet kan i första hand drabba muslimska kvinnor.

Estlands socialminister Margus Tsahkna förespråkar att analysera problem som kan uppstå i samband med ankomst av människor med annorlunda kultur och traditioner, uppger Rosbalt med hänvisning till estniska Eesti Päevaleht.

Tsahkna har från början varit en ivrig anhängare av slöj-förbudet på offentliga ställen. Enligt honom svarar förbudet mot allmönhetens säkerhetsintressen.

Vi är vana vid att folk kan lätt identifieras på offentliga platser.

Tsahkna åberopade även det franska exemplet, där ett liknande förbud antagits av samma skäl.

Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna.