Flera myndigheter flyr nu från Botkyrka – mångkulturen blev för mycket

Annons:

Hallunda i Botkyrka är en av Stockholms invandrartätaste miljonprogramsförorter och därmed också en av regionens mest socialt problemtyngda bostadsområden.

Nu har personalen på såväl Försäkringskassan som Skatteverket och Pensionsmyndigheten fått nog och flyttar sina lokalkontor.

Belastningen har varit hård på de tre myndighetskontoren, det gäller i synnerhet Försäkringskassan som stora delar av den asylinvandrade befolkningen i området är klient hos.

Kontoret har runt 1650 besök varje vecka av bidragsberoende personer. En mycket stor andel – uppemot två tredjedelar av klienterna – kan dessutom inte prata svenska, även bland dem som bott länge i området, vilket gör varje besök och handläggning svår och tidsödande.

Utöver den enorma arbetsbelastningen känner de som arbetar på de tre myndighetskontoren också en stor och ökande otrygghet. Det uppstår ständigt vad Försäkringskassans områdeschef Per Aronsson kallar “incidenter till följd av irritation” bland klienterna.

På klarspråk betyder det hot, våld och skadegörelse. “Vi kan inte vara kvar där”, slår Aronsson fast.
Publicerad: 29 jan, 16:10
Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna.