Göteborgs kommun vill köpa 1000 bostadsrätter till flyktingar

Annons:

 

goteborg_hamnkanalen

 

Enligt ett färskt internt tjänsteutlåtande hos Muteborgs kommun (PDF finns att tillgå) föreslås att kommunen ska köpa upp till 1 000 bostadsrätter för att härbergera asylsökande.

Detta in kombination med att man ska uppföra sk Kaplanslum, köpa- eller bygga nya hyresrätter, samt ta befintliga hyresrätter hos Förvaltnings AB Framtiden i anspråk.”

”Skulle samtliga bostäder vara bostadsrätter till ett pris om 2 MSEK styck skulle summan landa på 2 miljarder kronor för Göteborgs kommun.

Dock finns det bara ca 700 bostadsrätter till salu i kommunen just nu.”

Sammanfattningen av hur man ska ordna de 1 000 bostäderna lyder:

a) Inventera lämpliga platser för modulhus och utse aktörer för byggnation av modulhus.
b) Inventera lokaler lämpliga för ombyggnad till genomgångsbostäder.
c) Förvärva bostadsrätter och successivt använda kommunens befintliga bostadsrätter till genomgångsbostäder.
d) Utreda möjligheten att avsätta andel av Förvaltning AB Framtidens nybyggnation/befintliga bostadsbestånd till genomgångsbostäder.

Källa: cornucopia
Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna.