Insändare: Bör komma allmänheten till kännedom

Annons:

Ett brott mot grundlagens första paragraf.

Kortfattat. Regeringen föreslår att alla kommuner ska tvingas ta emot flyktingar
baserat på en rad parametrar man bestämmer, och vad som idag anges like vagt.

Detta är inget annat för det första rent vansinne, för det andra ett direkt
brott mot grundlagens första paragraf i vilken det står att kommunerna ska ha självstyre.

I åtanke. Det rena vansinnet ligger i migrationspolitiken, där politikerna anger att det finns runt +50 miljoner flyktingar i världen. Det är kanske en riktig siffra,
men det är inte de som kommer till Sverige, och även om så vore fallet inser alla att av de runt, ponera ca talet 80.000 som kommer hit så är det fortfarande bara 1.6 promille.

Men nu är det enkom inte riktiga flyktingar som kommer hit. I stort sett de enda riktiga
flyktingarna som kommer hit är de vi tar emot som kvotflyktingar, vilket är knappt ca 2000 per år, alltså mindre än 0.04 promille.

Hur man än räknar är det bara att inse att vi varken gör någon som helst märkbar skillnad när det gäller antalet flyktingar i världen eller knappt ens en humanitär insats.

Till sak:
står det i klartext i grundlagen att kommunerna har självstyre. Det innebär alltså att varken rikspolitiker, statliga verk eller landsting har någon som
helst befogenhet att bestämma hur många flyktingar en kommun ska ta emot. Om rikspolitikerna har släppt in fler flyktingar än kommunerna vill eller kan ta emot är det rikspolitikernas problem – inte kommunernas.

Vad än kommunpolitikerna beslutar när det gäller antalet flyktingar och anhöriginvandring är det kommunerna som har juridiskt rätt. Det är ett direkt och flagrant brott mot grundlagen att ens skicka ut ett förslag på remiss som går emot grundlagen.

Remissen borde alltså anmälas till KU i första läget, eftersom man inte kan skicka ut remisser som sedan ska vara grund för propositioner där man fundamentalt går emot grundlagen.
Man kan inte ens föreslå att en grundlag ska brytas, det är en ren självklarhet.(att lämnas obesvarat enkom sänt för kännedom då allt fler Kommuner kan komma belastas)

Väl mött W.

(källa-mer läsning finns här http://ulmerkotten.blogspot.se/2015/06/ett-brott-mot-grundlagens-forsta.html

Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna.