Kommun skyldig ordna boende för EU-migranter

Annons:

Kommunstyrelsen i Säffle beslutade i augusti 2015 att tilldela 120 000 kronor i ”särskilt föreningsbidrag” för att täcka hyreskostnader för lägenheter som skulle användas som härbärge åt EU-migranter.

Anledningen till att Sverigedemokraterna var emot att ge ett bidrag till Centrumkyrkan i Säffle var för att det skulle upprätthålla en ordning som säger att EU-länder slipper ta ansvar för sin egen befolkning.

Två kommuninvånare vände sig till Förvaltningsrätten i Karlstad och begärde att domstolen skulle göra en laglighetsprövning av kommunens beslut.

Bakgrunden till beslutet är att Centrumkyrkan har tagit hand om tolv EU-medborgare som försörjer sig genom tiggeri utanför kommunens affärer. Säffle är en liten ort och har aldrig tidigare behövt ett härbärge. Det är föga troligt en kommunal angelägenhet att finansiera sådan verksamhet med kommunala medel.

Beslutet bryter mot likställighetsprincipen i kommunallagen. Kommunen använder Centrumkyrkan som ‘täckmantel’ för att kunna finansiera ett härbärge avsett för EU-medborgare.

Förvaltningsrätten konstaterade att EU-migranterna befann sig i Säffle kommun och att det därmed var en kommunal angelägenhet att ta ansvar för deras boendesituation på det sätt som kommunen hävdade.

Förvaltningsrätten slog fast att beslutet om särskilt föreningsbidrag inte stred mot likställighetsprincipen.

Referens: Dagens Juridik
Publicerad: 16 februari, 16:36

 

Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna.