Massinvandringen enda säkra faktorn bakom Pisaraset

Annons:

Idag är det forskaren Gabriel Heller Sahlgren som på DN Debatt presenterar en ny rapport som bekräftar det åtminstone frekventa läsare av alternativ media redan visste.

Massinvandringen är det politiska område som påverkar i stort sett hela övriga samhället, och trots tafatta försök av politiker och media med jämna mellanrum att försöka låta påskina att denna skulle utgöra någon slags vinst, slås utspelen snabbt ned av fakta

– dessutom lär det idag vara synnerligen få som överhuvudtaget går på propagandan längre.

Med en oansvarig massinvandring som Sveriges är det inte konstigt att även skolan påverkas, som får tackla en stor del av konsekvenserna av den humanitära stormakten.

Situationen påverkar naturligtvis även övriga elever, vars skolgång både blir sämre och mer otrygg.

Heller Sahlgren har tittat på en ny rapport och konstaterar att det är till stor del tack vare massinvandringen Sverige sjunker.

 

När urvalet begränsas till elever vars föräldrar är födda i Sverige och som oftast talar svenska hemma försvinner 29 procent av den genomsnittliga resultatförsämringen i Pisa mellan 2000 och 2012. Uppdelat efter ämne förklarar förändringarna i elevsammansättningen 41 procent av fallet i naturvetenskap, 28 procent av fallet i läsförståelse och 19 procent av fallet i matematik. Justeras urvalet på alternativa sätt för att ta hänsyn till den förändrade elevsammansättningen är resultaten generellt lika.

Givet ökningen av asylinvandringen under 2000-talet är det också värt att notera att effekterna är koncentrerade till de senaste åren. Mellan 2009 och 2012 föll resultaten som kraftigast och andelen skolbarn med utländsk bakgrund ökade som mest. Under den perioden försvinner 43 procent av det genomsnittliga resultatfallet – 62 procent i naturvetenskap, 45 procent i läsförståelse och 29 procent i matematik – när man justerar urvalet för att ta hänsyn till den förändrade elevsammansättningen. – Fredrik ”Barbaren” Quisling, 2007

Det värsta i DN’s artikel är Slutsatsen

Skolpolitiken måste anpassas till invandringspolitiken.

Vi skall anpassa hela skolsystemet.

Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna.