MP föreslår ideologisk uppfostring

Annons:

Miljöpartiet slutar aldrig förvåna, nu släpper arbetsgruppen tolv idépolitiska förslag. Under punkten ”Det offentliga rummet”

Miljöpartiet har nu via sin arbetsgrupp tagit ställning för en auktoritär kulturpolitik där kulturen är statens verktyg och en förlängning av regeringsmakten för att forma medborgarna i den riktning som gynnar staten.

Programmet antyder att kulturen ska tillhöra staten och inte individerna.

Utdrag:
• Reklam ska förbjudas i kollektivtrafiken till förmån för exempelvis poesi. Rent ekonomiskt innebär det att trafikanterna får betala mer och därmed ”köpa reklamytorna” så att poesi kan uppföras där istället. Det är alltså frågan om en direkt kostnadshöjning eller i värsta fall kvalitetssänkning för att finansiera vad man kan gissa blir statligt godkänd poesi.

• Politiker ska räkna kön och hudfärg på individer på exempelvis museer och teatrar för att nå vad man kallar för ”mångfaldsmål”. Misslyckas man väntar olika typer av sanktioner.

• Personal och styrelsefolk ska tvingas på utbildning i postkolonialism.

• Staten ska ha makten att bestämma över ekonomiska avtal mellan artister, skivbolag och streamade tjänster. Det blir alltså staten som avgör hur avtalet mellan exempelvis Spotify och en artist ska se ut.

• Tvingande lagar för regionala kulturinstitutioner att ta emot gästspel av sådant man själv inte producerar. Konkret innebär det att staten ska kunna tvinga en regional scen, exempelvis i Skåne, att ha ett gästspel som inte alls efterfrågas.

• Inför skatt på bredband. Normalt beskattar man sådant man vill minska eller bromsa. Tillgång till bra bredband i hela landet är tveklöst en fråga om demokrati och möjlighet att ta del av kultur. Att beskatta bredband står i direkt strid med det.

Publicerad: 21 okt, 14:10

 

 

Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna.