MRSA ökar kraftigt i Skåne – kopplas till invandringen

Annons:

Läkare i Tyskland varnade om sjukdomar som asylsökarna tog med sig, i oktober rapporterade vi om risk för ”utrotade” sjukdomar i Sverige, nu har MRSA fått fäste i Skåne.

En multiresistent bakterie där 102 fall är rapporterade, vilket är dubbelt så många jämfört med siffrorna för fjolårets första månader.

– Vi ser den här ökningen över hela landet, men ökningen i Skåne sticker ut, säger Anders Tegnell, avdelningschef för epidemiologi på Folkhälsomyndigheten, till tidningen.

Enligt Tegnell har ökningen koppling till den ökande asylinvandringen till Sverige.

– Det är vårt intryck. Många flyktingar kommer hit med både sår och småskador som är smittade.

Mellan januari och november registrerades 635 fall av MRSA i Skåne, att jämföra med 488 fall under hela 2014.

I höstas avled ett MRSA-smittat spädbarn på Lunds neonatalintensivvårdsavdelningen.

MRSA verkar vara på god väg att bli en normal del av bakteriefloran i Sverige på grund av den höga invandringen.

MRSA-FALL I SKÅNE 2015

Januari: 48

Februari: 47

Mars: 54

April: 37

Maj: 60

Juni: 38

Juli: 44

Augusti: 54

September: 81

Oktober: 70

November: 102

Källa: Sydsvenskan

Publicerad: 4 jan 10:35
Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna.  • Gnurduff von vinkelstjärt .

    Snart allt som vi kämpat för i många generationer är förintat , kvinnofridslagarna som började komma ca 1280 är idag hårt skamfilade idag , likaså träl/slaveri förbudet från ca 1334 är skamfilat då det är ett etablerat sexslaveri i Sverige numer !
    Kvinnokampen i början på 1900-talet är snart avskaffad då dagens gåsleverfeminister främjar kvinnoförtrycket inom islam samt sällan har åsikter mot importerat kvinnovåld och mord !