Norge screenar flyktingar för TBC, Sverige gör det inte

Annons:

De flesta människor som kommer till Sverige är friska, menar Folkhälsomyndigheten. Ett problem är dock att för få hälsoundersökningar utförs.

En läkare på en vaccinationsbyrå berättar att läget inte är betryggande i dag med många nyanlända, ett gammaldags vaccin och en befolkning med barn som till stor del saknar skydd.

I Norge, till skillnad från i Sverige, stärker man nu insatserna mot TBC och alla asylsökande ska ges möjlighet till screening.

Epidemier är att vänta?, ja. Trångboddheten borgar för att det går snabbt. Snabbast kommer spridningen hos hittills friska att ske bland de små barnen. Barn ska in i skola och förskola senast en månad efter ankomst, enligt rekommendation.

I den mån nyanlända åldringar placeras på äldreboenden kommer spridningen av bl a TBC sannolikt också ta fart men inte lika snabbt, de flesta äldre svenskar har någon gång vaccinerats. Barn har inte vaccinerats mot TBC på flera decennier då den sjukdomen varit framgångsrikt utrotad i Sverige.

I de länder de flesta migranterna kommer från har man aldrig haft några omfattande vaccinationsprogram. I takt med att exponeringen för tuberkelbakterier ökar kommer även annars fullt friska ovaccinerade vuxna smittas. I bakteriernas värld finns inga gränser.

Som grädde på moset får vi även multiresistenta bakterier som en effekt av att man på många håll i världen handskas betydligt mycket mer oansvarigt med antibiotika än vad sjukvården i Sverige gjort.

I Sverige screenar man givetvis ingen, här är vi jämlika, även i fråga om risken för lungsot och annat elände.

Publicerad: 29 okt, 06:51
Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna.