Ny rapport varnar för invandringens följder – Sverige som skräckexempel

Annons:

I en ny finländsk rapport varnas för de svåra hot mot säkerheten och den brottslighet som invandringen för med sig. Rapporten blir offentlig på fredag (19 februari), men Helsingin Sanomat kan berätta om den redan idag.

Studien, som har bekostats av statsrådet och genomförts vid Polisyrkeshögskolan, slår fast att läget inom invandringspolitiken är bekymmersamt, ställvis hopplöst. Polisen, tullen och gränsbevakningen kan med nöd och näppe klara av den nuvarande situationen.

Varnande exempel hittar man i Sverige där 55 geografiska områden i södra och mellersta delen av landet redan nu behärskas av organiserade kriminella nätverk som förorsakar betydande otrygghet.

Studien pekar på problem av olika slag. Brottslighet och oroligheter på asylmottagningarna nämns, vidare segregering mellan bostadsområden, ökad ojämlikhet mellan invandrare av olika nationaliteter, samt välfärdsunderskott och ökad otrygghet bland andra generationens invandrare.

I Norge har man upptäckt flera personer med terrorismbindningar till och med bland kvotflyktingarna. Norsk polis har hittat vålds- och avrättningsvideor i hundratals flyktingmobiler, som visserligen kan ha laddats ner som bevismaterial.

I Finland har cirka 300 individer med terrorismkoppling identifierats.

Publicerad: 18 feb, 11:25
Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna.