Det aktiva arbetet för integration i Sverige

Under 2000-talet har den svenska integrationspolitiken förändrats. Det var när regeringsskiftet 2006 var som den nya politiken för integration kom igång. Det blev en ny organisation till viss del och en ny inriktning. Invandringen i Sverige hade förändrats mycket sedan 70-talets arbetskraftsinvandring och  nu behövdes resurserna fokuseras annorlunda.

Fortsätt läsa ”Det aktiva arbetet för integration i Sverige”

Integration i Sverige

Det som vi i dagligt tal kallar integration är att etablera nya personer i landet. Arbetet som pågår är att få in de nya personer i det svenska samhället både genom skola, jobb och arbete. Det är ett stort och svårt projekt som pågår hela tiden. De senaste åren har det varit extra hårt eftersom många personer kommit hit som flyktingar och belastningen på det svenska samhället har varit större.

Fortsätt läsa ”Integration i Sverige”