Kostnaden blir 240 miljoner kronor för fyraårsperioden och 480 miljoner om avtalet får en fullskalig förlängning.