Polisanställda ska krigsplaceras

Annons:

I praktiken kommer de polisanställda att få en krigsplaceringsorder där det framgår ”var och när du ska inställa dig till tjänstgöring, i händelse av krig eller höjd beredskap”.

Malena Britz, forskare på Försvarshögskolan, beskriver att åtgärderna är ett led i ett större försök att rusta upp totalförsvaret som legat avsomnat sedan kalla krigets slut.

Åtgärden om krigsplacering har sin bakgrund i ett regeringsbeslut från slutet av 2015 då ett flertal myndigheter fick i uppdrag att återuppta planeringen för sin beredskap.

Orsaken till regeringsbeslutet var det försämrade säkerhetsläget i Europa – där den ryska aggressionen i Ukraina pekades ut som det mest centrala.

Referens: AB
Publicerad: 4 februari, 12:13
Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna.