Prioriteringar någon?

Annons:

För 2017 bedöms Migrationsverkets totalkostnader för ersättningar och boende stiga till 41,7 miljarder kronor.

Åren därpå spås en minskning till 27,5 miljarder för att landa på 16,2 miljarder kronor 2020.

Från 2017 och framåt väntas ersättningarna till kommunerna öka dramatiskt: 99 miljoner kronor extra behövs 2017, men 2018 ökar siffran till 10,3 miljarder, 2019 till 17 miljarder och 2020 till 16,9 miljarder kronor utöver föreslagna budgetramar.

Samtidigt ökas anslagen till det svenska försvaret.

Det handlar om 500 ynka miljoner kronor(!) och gäller verksamheten under 2017. Det innebar ett påslag på 10,2 miljarder kronor till försvaret för perioden 2016–2020.

Sveriges överbefälhavare Micael Bydén har tidigare meddelat att Försvarsmakten kräver 6,5 miljarder extra för perioden 2018–2020. Peter Hultqvist meddelade att arbetet med hur det kravet ska hanteras inte ska kopplas samman med dagens besked.

 Det arbetet är igång, men jag har inget besked om det i dag, säger han.

Prioriteringar någon?

Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna.