Romska barn börjar söka asyl som ensamkommande flyktingbarn

Annons:

Riksdagsledamoten Jan Ericson besökte ett asylboende för ensamkommande flyktingbarn i Mölndals kommun så framkom det att romska barn har börjat söka asyl i Sverige som ”ensamkommande flyktingbarn.”

Man tror de gör det för att få stanna kvar i Sverige längre än de 3 månader som är lagligt enligt EU förordningen.


Ett nytt problem som dykt upp är att romska barn söker asyl i Sverige. Eftersom alla har rätt att få sin asylansökan prövad och väntetiderna är långa innebär det att även dessa barn måste få plats i asylboende.

Detta kan vara ett nytt sätt för romer att försöka få stanna lägre tid i Sverige än de tre månader man har rätt att vara här utan att arbeta, och att ordna boende för sina barn. Problemet är att dessa barn oftast saknar asylskäl men ändå upptar platser på boenden.

Det är också svårt för socialtjänsten att utreda var föräldrarna finns, vilket man brukar göra om ensamma barn från Europa påträffas i kommunen. Föräldrarna kan både finnas i hemlandet och i Sverige (exempelvis som tiggare) och utredning kräver samverkan med ambassader och är tidskrävande och svårt att hinna med dagens övriga arbetsbelastning.

Detta aktualiserar frågan om avvisning till ”säkra länder” samt att det är akut att se över specialreglerna om avvisning av ensamkommande barn som saknar asylskäl. I dag finns ofta verkställighetshinder på grund av att man inte kan utreda hur mottagningssituationen i hemlandet ser ut.

Publicerad: 7 nov, 12:00
Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna. • Michael Trädgårdh

  ”Eftersom alla har rätt att få sin asylansökan prövad …” Då får vi be våra egna hemlösa att söka asyl, så de åtminstone får tak över huvdet denna vinter…..för de har lika uppenbar rätt eller orätt att söka som zigenarna.

  • tussilago

   ja det tycker jag. De är ”statslösa” i bemärkelsen att Sverige inte tillerkänner dom en ovillkorlig rätt till bostad.

 • Leffe Svensk

  Jävla mes sverige.. Skicka hem dom igen omeldebart! Finns ingen jävla anledning över hvuud taget varför vi ska pröva asylärende från andra EU länder!! Dom ska bara avskrivas direkt och personen i fråga skickas ut ur landet.. jävla byråkratjävlar..

 • Albyl

  Minns att i början av 2015 kom Migrationsverkets jurister med två möjliga tolkningar ang. rätten att söka asyl och den ena gick ut på att ”EU-migranter” har den rätten även om chanserna är små. Men man får uppehälle något år eller så då kön är lång. Alltid något. Smart uttänkt av riksdag, MIV och lagstiftare, emedan svenska hemlösa redan är medborgare så kan de inte få tak och dagersättning under något år. Det är skillnad på folk.

  • existTOresist

   EU’s lagar klargör att detta inte är möjligt om inte personen flyr från ett land med inre oroligheter eller inbördeskrig.

 • Rulle_45

  Vansinnet i Europas största dårland fortsätter i oförminskad hastighet.Slutet för den totala kollapsen närmar sig orkanens hastighet. Vi Svenska folk har tyvärr begåvats med de största puckon till politiker som någonsin funnits . DET BLIR ANARKI I VÅRT LAND.

 • YOTHI_TARZAN

  Allt kan hända i dårskapens Sverige

 • Vethut

  Hög tid att svenskarna i upp- och ner vända Sverige börjar söka asyl i sitt eget hemland. Passa på att få tänderna fixad gratis. Hamna först i kön för bostad och jobb samt få ut maximala bidrag.

  Denna möjlighet borde finnas med tanke på att styrande 7-klövern vill att vi inte ska skilja på ”Vi och Dem” och att vi ska stå upp för ”Människors lika rätt och värde”.

 • existTOresist

  Rumänien är ett EU land innebär att det räknas som säkert land och asyl i annat EU land endast kan komma i fråga om landet drabbats av inre oroligheter och sönderfall.

  Bara att avvisa rakt av.

  • Michael Trädgårdh

   Flaskpost

 • existTOresist

  Kan en medborgare i ett annat EU-land söka asyl i Sverige?

  – EU-länderna ska betrakta varandra som rättsstater och som tillräckligt säkra för medborgarna. Därför kan en EU-medborgare i regel inte få asyl i ett EU-land.

  – I protokollet om asyl för medborgare i Europeiska unionens stater, som är fogat till EU:s fördrag, anges när en asylansökan från en medborgare i ett EU-land får prövas i ett annat EU-land. Förenklat säger protokollet att prövning får ske om EU utreder eller inför sanktioner mot hemlandet för brott mot mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska principer. Detsamma gäller om landet inte kan följa sina skyldigheter enligt Europakonventionen på grund av krig eller annat allmänt nödläge som hotar landets existens.

  http://www.eu-upplysningen.se/faq/Fragor-och-svar/Asyl-och-invandring/Asyl-for-EU-medborgare/

  • WilhelmS

   Samtidigt har hittills under 2015 en fransk, tre grekiska, en ungersk och en polsk medborgare beviljats asyl i Sverige.

   Källa: http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html

   • existTOresist

    Det visar att EU inte fungerar så vi kan kanske vara tacksamma om det läggs ner inom kort.

    • Michael Trädgårdh

     Nä sån tur kommer vi inte att ha tyvärr…

   • existTOresist

    Funderat lite om man hade skälen till att asyl beviljats klarnar det nog, dessa kan ju ha levt annorstädes där utsatts för förföljelse eller annat som klassas som asylskäl.

    Då kommer följaktligen frågan har dessa förvägrats skydd i sitt hemland vilket lett till att dessa sökt sig till Sverige.

    Att ställa EU-stater till svars i ECHR i Strasbourg för negligerat den drabbade är en hopplös kamp. Det kräver att man har bevismaterial det krävs krävs flagranta åsidosättande av EU och FN’s regler som hanterar asylrätten.

    Att tolka en asylsökares asylskäl olikartat mellan stater kan bero på deras sätt att olika tolka det som anförs – svårt…

    Enklast är att söka asylö på annat håll, vilket kan vara en förklaring till att EU medborgare accepterats som skyddssökande.

    • WilhelmS

     Du antyder alltså att nämnda stater har förvägrat sina egna medborgare skydd i sitt hemland?

     Om inte annat bevisar förekomsten av antagna asylansökningar från andra EU-länder att det inte finns några ”säkra länder”.

 • Merril

  Kanske man skulle söka asyl… Man kan väl mumla lite på arabiska så kanske man får några hotellnätter?

 • Oberst

  Och folk undrar varför zigenarna har dåligt rykte…..

 • Oberst

  Ziggarna blåser die dummen Schweden big time!

 • Gunnery Sergeant Hartman

  Jag kan bara beklaga att Adolf Hitler inte lyckades att utplåna samtliga zigenare.

  • Kålle Berg

   Hatar du alla icke-vita?

   • Gunnery Sergeant Hartman

    JAWOHL!

    • Kålle Berg

     Är det p g a deras utseende?

     • Gunnery Sergeant Hartman

      Hej då, troll!

     • Kålle Berg

      Jag är inget troll. Orsaken till motstånd mot icke-vita varierar från person till person, och det jag undrar är varför DU är emot dem.

 • Oberst

  Barn? Nänä!