Troligt scenario valet 2018

Annons:

Småpartier karakteriseras av att de är nöjda med att locka en specifik väljargrupp som räcker till att klara 4% spärren. De kan rätt enkelt anpassa sitt budskap för att vara ”bäst” just för den grupp de satsar på. Med tydligt identifierade väljargrupper som partierna satsar på måste det vara enklare för opinionsinstituten att vikta rätt dessutom.

Exempel: Det finns en grupp med universitetsutbildning (helst något inom genus eller internationella relationer) som anser att de är lite finare än andra. De ser sig även som världsmedborgare och tror att FN eller EU är det som garanterar dem en god framtid. Den gruppen röstar på (L).

Med småpartier menar jag nu (MP),(L), (KD), och (V). Även (Fi) bör räknas här även om deras tilltänkta väljargrupp (rena idioter som snöat in på genustrams) inte räcker till 4%.

Alla småpartierna kommer att lyckas ta större delen av den tilltänkta väljargruppen. Även om vissa ur respektive grupp börjar känna sig oroliga och byter till (SD) blir det inga stora flöden ut. Satsar man bara på en eller högst två specifika grupper väljare vet man hur man når dem. Kanske (KD) kommer att åka ur.

Här försvinner 4-5% vardera till (MP), (L), och (KD). Kanske 7-8% åt (V) och. Totalt 25%.

Partier som har ambitionen att växa sig större måste kunna attrahera större väljargrupper. Då räcker det inte att satsa på ett par frågor längre. Fördelen är att man kan nå fler väljare. Nackdelen att man inte är lika säker på att de röstar på partiet i slutändan.

Att placera (C) bland de stora partierna är korrekt då de verkar ha övergett sin tidigare väljarbas (bönder, folk på landsbygden som sysslar med jakt eller skogsbruk, etc) till att försöka locka till sig mer alla som tycker illa om (SD), gillar globalisering, gillar stöd till landsbygden, gillar småföretag, etc. Verkar inte riktigt som att de inriktar budskapet mot någon särskild grupp längre.

Alltså skulle jag gissa själv så tror jag att (L), (KD), (MP), och (V) kommer att få ungefär vad mätningarna visar. Tillsammans omkring 25%.

Att mäta resten kommer dels vara svårare eftersom det inte lär finnas något enkelt sätt att vikta. Dels så satsar partierna så att de helst är attraktiva för alla väljare och kan lättare ta väljare från varandra. Med undantag för (SD) väljare som inte uppskattat att kallas fascister av de övriga partierna.

Vi kommer se (C) klappa ihop fullständigt då de inte kommer att ingå i något tydligt regeringsalternativ. Dessutom är inte ”folk som ogillar (SD)” en homogen grupp. De kommer att ha svårt att hitta ett budskap som passar alla grupper de vill locka i valrörelsen. Kanske 6-7% är rimligt slutresultat.

Det betyder 68% ungefär att dela på för (S), (SD) och (M). Får något parti under 20% är det (M).

Skulle (S) få 28% (Föga troligt, enligt SIFO) och (SD) få 27% (enligt Sentio) så är det (M) som slutar på historiskt något svaga 13%. Möjligtvis 15-18%, ifall övriga småpartier tappar lite extra under valrörelsen, och 18% för (M).

Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna.