UNT: Jesper Ahlin – Öppna gränserna

Annons:

per-portrc3a4tt-4-liten

 

På unt.se skriver Jesper Ahlin, doktorand i tillämpad etik vid Kungliga Tekniska Högskolan, följande opinionsbildande artikel angående att på ett principiellt plan borde demokratin försvara rörelsefriheten snarare än inskränka den; Svergies gränser bör därmed vara öppna för fri invandring:

http://unt.se/asikt/debatt/oppna-granserna-3816699.aspx

Jesper belägger sin syn på saken med i huvudsak tre skäl, varav det första skälet lyder:

Citat:
1) Demokratin är inte moraliskt berättigad att hindra människor från att lämna staten. Som en praktisk följd av detta, i en värld med nationsgränser, saknar omkringliggande stater det moraliska man-datet att kontrollera inpassager.

Personligen känner vi att artikeln lämnar en hel del att önska, t.ex bör man väl på ett principiellt plan dela in värdegrunden ”Alla människors lika värde” i två huvudsakliga delbegrepp:

1) Individuellt subjektiv perspektiv; där ”värdet” för andra människor är beroende på hur förhållandet till den andra parten ser ut. Nära och kära, familj och vänner eller annan samhörighet, är såklart mer ”värda” än en fullständig främling.

2) Globalt objektivt perspektiv; värdet för två individer sinemellan bör alltid antas vara lika.

Det individuella perspektivet av ”Alla människors lika värde” resulterar exempelvis i den praktiska tillämpningen där det antas fullständigt logiskt att inte upplåta husrum i egna hemmet från sitt egna barn till fördel för en fullständig främling bara för att den fullständiga främlingen för stunden råka vara i mer behov av sagt husrum.


 

Om man resonerar i det principiella planet så bör man även se principiellt på samtliga närgränsande ämnesområden, och inte bara på den sakfråga som ämnet behandlar.

Jespers artikel ger intryck av att utgå ifrån värdegrunden ”Alla människors lika värde” (utan att han uttryckligen skriver detta) men resonemanget tycks endast ta hänsyn till det globala objektiva perspektivet.

Det objektiva globala perspektivet kan endast appliceras på hela världens befolkning, diskuterar man en nations befolkning så bör man applicera det individuella perspektivet på nationens befolkning och då sätts Sverige, som geografisk yta, i en annan position i den principiella diskussionen.

Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna.