Vad ska du göra, när staten tar ditt hus?

Annons:

I kölvattnet på den ohyggliga vågen asylsökande, som väller in över Europa, känns denna fråga motiverad: Vad ska du göra, när staten tar ditt hus och ger det till utlänningar?


 

Enligt Expropriationslagen, 2. Kap, §2, är expropriation av privat egendom möjlig:

4 § ”Expropriation får ske för att bereda utrymme åt näringsverksamhet eller anläggning därför av större betydelse för riket eller orten eller för viss befolkningsgrupp.

Första stycket gäller ej sådant ianspråktagande av fastighet för gruvdrift varom bestämmelser finns i annan lag.”

Ingen vet idag hur många asylsökande, som kommer att välla in i Sverige det kommande året. 200.000? eller kanske det dubbla?

I Tyskland diskuteras huruvida konfiskation av större tomma fastigheter ska genomföras, för att härbärgera flyktingar.

I Sverige är det alltså lagtekniskt fullt möjligt, att expropriera privata fastigheter till förmån för t. ex. flyktingar.

När blir detta en realitet? Hur kommer du att ställa dig?

Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna. • loofon

  Gissar att de i första hand kommer att ta större sommarstugor.
  Det är politiskt självmord att aktivera den lagen så det kanske dröjer …

 • Daniel kvist

  Skulle dom ta mitt föräldrahem ifrån mig så bränner ja upp kåken.. jag måste väl få elda min egen kåk ?? Bränna andras bilar e ju en ny hobby så kan inte vara några problem.. men försök ni ska ni se på fan!!

 • jack

  Jag vidhåller att vi klarar en miljon flyktingar till i Sverige. Jag delar gärna med mig av alla rum jag har i mitt hus. Men jag har ett villkor. Att dom inte är muslimer. Jag kan tänka mig att dela mitt hus med människor från Nordkorea, kristna från Mellanöstern och Afrika, men inga muslimer i mitt hus. Eller som gatuvänstern skriker åt Sverigedemokraterna, fast lit modifierat: inga muslimer på våra gator.

 • Zalgonenko

  Den dagen är det dags att börja skjuta politiker i stor skala.