Vårboskolan i Arlöv blir central mottagningsenhet för alla nyanlända elever

Annons:

Från den 1 januari 2016 blir det en central mottagningsenhet för alla nyanlända elever i grundskolan och rektor för Vårboskolan ska dessutom vara verksamhetschef för denna mottagningsenhet. Det beslutet har Utbildnings- och kulturenheten tagit.

Beslutet innebär att en första skolplacering av nyanlända elever görs på Vårboskolan. Senast en månad efter mottagandet ska en andra permanent skolplacering göras.

Placeringen görs med, som det heter i beslutet, full respekt för elevens rätt att välja skola. I sin vägledning ska eftersträvas att nyanlända elever ska fördelas så jämnt som möjligt på samtliga skolor i kommunen.

Förvaltningen ska dessutom från 2016 registrera alla nyanlända elever så att de kan särredovisa gruppens studieresultat för att senare kunna följa upp kvaliteten i mottagandet och undervisningen för de nyanlända.

Alla i nämndens var dock inte eniga i beslutet. Lars-Anders Espert (SD) reserverade sig med följande motivering.

Det liggande förslaget kommer att, på grund av den kraftigt ökande mängden av ensamkommande flyktingbarn till Sverige, att kraftigt påverka undervisningen mycket negativt för eleverna i Burlövs skolor. Kvaliteten på undervisningen kommer att försämras eftersom läkarkårens resurser/förmåga att undervisa barnen inte kommer att räcka till för nuvarande elever.
Publicerad: 20 dec, 11:13
Annons:
OBSERVERA!
Kommentarer förhandsgranskas inte av QET. Du är själv ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Genom att kommentera intygar du att du är införstådd i Kommentarsreglerna.  • Jessica

    Så vuxna män ska slussas ihop med 7-9 årskurs efter 1 månads tid?, grattis Arlöv, när man inte trodde att skolan kunde bli sämre.