Olika typer av journalistik

Journalistik betyder att framställa, samla in, analysera och välja ut information som skall publiceras och rapportera verkligheten. Ofta rör det aktuella händelser och ger opartisk bild och informationspresentation så att människor kan bilda sig en egen uppfattning och åsikt kring olika ämnen. Man brukar därför tala om journalistik som ”den tredje statsmakten”, efter riksdagen och […]

Fortsätt läsa