Rasism i Sverige

Grundbulten i rasism utgörs av idén att människor kan delas in i olika raser. Raserna anses sedan ha olika begåvning och egenskaper, vilket i sin tur innebär att raserna kan anses ha olika värde. Historiskt sett har de legala systemen inte skyddat människor av olika etniciteter i tillräckligt stor utsträckning, utan i vissa fall till […]

Fortsätt läsa