Journalism i Sverige

Journalismen i Sverige är god och balanserad. Sverige hör till dem absolut toppländer där journalister arbetar i ett gott klimat och där påverkan från olika håll är oftast liten eller obefintlig. Ordet är fritt och Sverige ses som föredöme bland många organisationer som granskar journalister frihet och att kunna skriva opåverkat men hur också hur […]

Fortsätt läsa