Apartheid och dess utveckling

Apartheid har en lång historia i Sydafrika och det gäller att känna till historien för att veta det man behöver veta om apartheid.

Det som vi idag kallar apartheid sägs att det började redan i början på 1900-talet och pågick ända fram till 1948. Majoriteten av afrikanerna som bodde i landet ansåg att de engelsmän som bodde i landet diskriminerade resten av befolkningen i landet. Under den tiden var det hela 60 % av de vita som bodde i landet engelsmän. I första hand ansågs det att det var ursprungsbefolkningen som blev diskriminerade. Sydafrika upptäcktes fyra år innan Amerika och det var 1488, som européer upptäckte landet som ligger på Afrikas sydligaste spets. Först var det holländare som koloniserade landet och koloniseringen började under 1600-talet. Det var först i början av 1800-talet som britter hittade hit. På många ställen i Afrika särbehandlades ursprungsbefolkningen och runt om i länderna pågick stridigheter. Ett av de stora problemen var att européerna ritade ut landsgränserna på ett papper och de kunde korsa stammars olika områden. Stridigheterna handlade sedan om vem som ägde rätt till vilken mark. I just Sydafrika var det fortfarande den brittiska folkgruppen som hade makten även när landet kom att bli självständigt 1910. Det var stora skillnader i hur befolkningen behandlades utifrån dess ursprung. Beroende på ursprunget var man hänvisad till en skola för personer med samma ursprung. Toaletter, parkbänkar och dörrar fanns för vita eller svarta. Dessutom var det självklart att en svart skulle ge plats åt en vit om en buss var fullsatt. Redan innan apartheid kom till var det här vardag i Sydafrika. Enda skillnaden blev att från 1948 var det mer tydligt.

När apartheid kom till

1948 kom att bli ett avgörande år för det som skulle komma att kallas apartheid. Tidigare hade United Party regerat i landet, men 1948 skedde en förändring. Partiet ställdes då mot en koalition som bestod av Afrikanderpartiet och Nationalistpartiet. Det sistnämnda jobbade för att de vita skulle få ha makten i landet och Afrikanderpartiet jobbade för den holländska folkgrupp, Afrikanderrna, som fanns kvar i landet Holland hade påbörjat koloniseringen på 1600-talet. De två partierna skapade en koalition och fick därigenom makten eftersom den största andelen av befolkningen i Sydafrika var vita. När de fått makten skapade de ett system och det är det som kom att kallas apartheid.

När apartheid kom till

Vad apartheid innebar

Systemet apartheid innebar att det fanns en politik för rasåtskillnad.  Tanken från koalitionen var att se till att de vita fortsatte ha makten i landet. Inflytandet från den färgade delen av befolkningen uteblev helt. Det här kom att skapa sådan skillnad i landet att standarden var lägre för de färgade vad gällde allt och bland annat boende och utbildningar var skilda. Uppdelning var kort och gott vita och färgade och i den färgade gruppen fanns indier, afrikaner och det som kallades “blandras”. En segregering skapades också där platser där den färgade befolkningen skulle bo gjordes. Självklart motarbetades allt det här på flera platser runt om i världen