Europeiska flyktingkrisen

De senaste åren har Europa mött något som har kommit att bli ett problem på grund av den enorma tillväxten. Det handlar om att flyktingströmmen har kommit att öka markant. Människor från olika delar av Mellanöstern och Afrika har flytt från sina hemländer och sökt sin väg till Europa. Trycket på att ta emot flyktingarna har blivit alltför stort på många håll och det har gjort att det har blivit en splittring i många länder.

När krisen uppstod

Anledningen till att det kom att börja kallas kris var först och främst de otroligt svåra förhållandena som har kommit att bli för de som försökt ta sig över till Europa som flyktingar eller migranter. Dödstalen bland de som försöker ta sig över Medelhavet på båt har varit höga och när de kommit över har det väntat nya hårda prövningar. Prövningarna har skett både för de migranter som tagit sin över gränsen in i ett europeiskt land och för de länder som de har kommit till. För länderna har den stora prövningen varit att ta emot den enorma mängden flyktingar som kommit. Rekordåret var 2015 då det kom in hela 1,32 miljoner asylsökningar inom EU. Det var dubbelt så många som mot året innan då det bara kom in ca 627 000 asylsökningar. Året efter, 2016, sjönk antalet till 1,26 miljoner, men eftersom trycket på länderna redan var otroligt hårt var det otroligt många asylsökningar.

Krisen som uppstod i Europa gällde både på ett högre plan inom EU och för de enskilda länderna. Den största krisen var att det inte fanns färdiga resurser att hantera de enormt stora flyktingströmmarna inom enskilda länder inom EU. För att kunna hantera det här inom länderna sattes gränskontroller upp på flera platser runt om i Europa. En oenighet EU-länderna emellan uppstod då tolkningen av Schengenkodexen och Dublinförordningen tolkades olika. Nu var det inte den enda orsaken till krisen, utan en del av den.

Största andelen från ett land

Enligt statistiken var det tre länder som de flesta kom ifrån under den här perioden. Hela 75 % av flyktingarna kom från Syrien där över 50 % kom ifrån, Afghanistan som bidrog med 16 % och Eritrea där 6 % kom ifrån. Syrien var helt klart det största landet som flyktingarna kom från. Andelen vuxna män bland flyktingarna är helt klart övervägande med 65 %. Benämningen kris kom under april 2015. Under en och samma månad sjönk fem stycken fartyg som var lastade med flyktingar i Medelhavet. Ombord på fartygen var det ca 2000 flyktingar och av dem omkom mer än 1200 människor och det var det här som gjorde att benämningen kris utformades.

Största andelen från ett land

Sedan den största krisen 2015 har flera saker utarbetats för att förhindra situation som inte var hanterbar uppstår igen. Bland annat har EU sett till att ett ökat stöd för att gränspatrullera runt Medelhavet delas ut. Människosmugglingen har det skapats planer för att försöka förhindra och ett försök med att införa ett kvotsystem för hur asylsökande ska placeras ut i EU. En tydligare plan för hur det hela ska kunna hanteras har skapats.