Hur rasismen kom till

Själva ordet ras härstammar från arabiskan och de första språken som det lades till i var spanska och portugisiska och det var ordet raza. Från de spanska delarna i Europa spred sig ordet sedan vidare till de övriga språken i Europa.

Innan ras kom att bli en uppdelning som hade ett negativt syfte var ras mer något som kunde liknas vid en stamtavla. Innan 1800-talet var det mer allmänt att fint folk hade en ras. Ursprunget och ställningen de hade i samhället visade på vilken familj de tillhörde och det sades om detta att de hade en ras. När man kom till fattigare människor kände de inte till vilket ursprung de hade och därför kunde de inte ha någon ras.

Vetenskaplig forskning försöker hitta skillnader

Det var först på 1800-talet när människor började med mer vetenskaplig forskning och teorier om att människor skulle kunna gå att del upp i olika raser som ordets innebörd fick en annan betydelse. Den största forskningen skulle göras inom biologin där forskarna ville få till en indelning såsom det hade gjorts inom både djurlivet och växtlivet. I början var inte ras det givna ordet för den indelning man försökte få fram utan det var mer varietet som letades, även om det snabbt kom fram att ras blev det ordet som blev allmänt känt.

Den första halvan av 1900-talet var år som många trodde på denna rasbiologi. Innebörden var till stor del att människan var olika raser och även att värdet på människor från olika raser var olika mycket värda. Raserna var en indelning som människorna själva hade gjort upp. Det hade med åren utvecklats rasbiologer och dessa studerade och forskade på människor. Först och främst var det skillnader mellan de olika raserna som de försökte hitta. Några studier som gjordes var bland annat på näsor och huvudena eventuella skillnader kunde visa på att människor faktiskt rent genetiskt var indelad i olika raser.  På 20-talet öppnades världens först institut för forskning kring rasbiologi i Sverige.

Politiken börjar rasindela människor

Rasindelningen kom in i politiken under slutet av 1800-talet. Det var här det började hårdna vad gällde människors rädsla och det började även talas om att den egna rasen skulle skyddas och hållas ren. I politiken användes ord som biologin hade talat om tidigare, men orden hade nu börjat användas i lite fel mening. Skillnaden blev nu att det mer och mer talades om att det inte skulle ske någon blandning när det i själva verket rent biologisk krävs större blandning för att undvika inavel vilket räknas som det största hotet. Det som skadat en folkgrupp mest har varit isolation då inavel skadat den egna stammen, medan beblandning mellan olika grupper bara har varit fördelaktigt. Fortsättningen blev att det sågs som ett nationellt problem på många håll att rasblandning skulle ske.

Politiken börjar rasindela människor

 När vi kom in på förintelsen så var det här en av grunderna till att det folkmordet och andra skedde under 1900 talet. Vi använder inte längre ordet ras när vi pratar om människor eftersom vi idag vet att det är helt felaktigt. Skillnaderna människor emellan sker istället genom att vi har olika genetiska arv och förutsättningar utifrån den plats vi kommer från och det har gjort att vi har fått olika utseende.