Journalism i Sverige

Journalismen i Sverige är god och balanserad. Sverige hör till dem absolut toppländer där journalister arbetar i ett gott klimat och där påverkan från olika håll är oftast liten eller obefintlig. Ordet är fritt och Sverige ses som föredöme bland många organisationer som granskar journalister frihet och att kunna skriva opåverkat men hur också hur samhället ställer sig till journalistik. Men precis som i övriga världen så är tidningsdöden ett faktum och allt mer av journalistiken har flyttats till den digitala världen där idag alla kan bli skribenter. Detta ställer naturligtvis krav på hela samhället då journalister utgör en viktig pelare i det demokratiska samhället. Denna artikel kommer handla kort om journalisternas klimat i Sverige, hur man blir journalist och hur samhällsdebatten kring journalistisk ser ut i landet.

Ett land där pressfriheten är världsbäst

I Sverige finns det flera vägar till att bli journalist. Journalistutbildningar på högskolenivå finns runt ca 10 högskolor över hela landet. Vissa väljer att utbilda sig hos privata aktörer som exempelvis Berghs även om det kanske låtar mer åt copywriter hållet. Sedan finns det naturligtvis många som inte har en utbildning utan är duktiga att skriva och har kommit in på den journalistiska vägen genom erfarenhet eller talang. I Sverige är pressfriheten bland den största i världen och samhället och politiken har oftast en bra dialog och öppen dialog med journalister, precis så som det ska vara. Det finna flera stora både dags och kvällstidningar och sedan finns det naturligtvis mer specificerade magasin.

Precis som i övriga världen är det väldigt svårt att göra karriär inom yrket då tidningsdöden är ett faktum. Istället har journalistiken flyttat till olika digitala plattformar där egentligen vem som helst kan skriva vilket inte behöver vara något negativt. Men rent generellt är det en svår bransch. I Sverige har politiken och journalismen gått hand i hand vilket är naturligt i en riktig demokrati. Dock har fler och fler journalister blivit utsatta för hot och i vissa fall även trakasserier och våld vilket är en attack mot hela demokratin. Lyckligtvis är klimaten vanligtvis inte så rått men man ska komma ihåg att det händer. Sverige trots sin låga befolkning jämfört med anda västländer har väldigt många duktiga grävande journalister som är erkända internationellt. Flera stora avslöjanden som har påverkat flera länder har grävts fram av svenska journalister och generellt har landet en duktig kår. Många siar om framtiden även om det är svårt. Idag är falska nyheter något som ställer till problem för journalismen i sig då det kan vara svårt att ta reda på vad som faktiskt är sant eller inte. I Sverige vill inte regering eller stat blanda sig in i den debatten vilket är sunt men det kommer förmodligen att behövas framöver då det sprids allt mer osanning som kan skapa panik och ge en falsk bild av saker. Dock är det inte lika farligt sim o andra länder där tom politiken avgör vad journalister ska skriva eller inte. Överlag har de svenska journalistiken ett gott klimat.