Mandela inleder sin politiska karriär

Det var inte helt naturligt för Mandela att vara inne i politiken utan han jobbade på advokatbyrå.

Hans vänner ville ändå ha med honom i det politiska och fick honom till slut att komma med på en demonstration. Den första demonstrationen han var med på handlade om att bussbolaget ville höja biljettpriserna och det var många som sade emot. Mandela imponerades av att de demonstrationer som gjordes fick bussbolaget att vika sig gentemot massan och någon höjning av priserna skedde inte. Det här väckte hans intresse för politik och han valde att gå med i ANC efter demonstrationerna.

Mandelas intresse för politik blir större

Studierna i juridik och det arbete han hade skaffat sig på advokatbyrån fortsatte han med, även om intresset för politiken blev allt större. Efter två år gick han ihop med sina två goda vänner Sisulu och Tambo och bildade ANCYL, African National Congress Youth League. Det kom att bli ungdomsförbundet för partiet.

Det stora valåret 1948 när Nationalistpartiet vann var det inga svarta som fick rösta. Det var även efter det här valet som Sydafrika kom att börja tillämpa en ännu hårdare raspolitik, apartheid. Livet för de färgade i Sydafrika blev nu ännu hårdare. Nu fick inte längre färgade människor gifta sig med vita. Det infördes olika raser där människor delades in och som ännu ett steg i denna segregation skulle de olika raserna leva åtskilda. Ännu ett steg innebar att stora familjer där personer tillhörde olika rasgrupper gjorde att de skiljdes åt och familjer blev splittrade.

Mandela hämtade inspiration från Gandhi

För Mandela kom apartheid som ett bakslag och var emot det han stod för vilket gjorde att han engagerade sig i arbetet. Inspirationen hämtade han från Mahatma Gandhi i Indien vilken hade för en kampanj utan våld för att förändra lagarna för frihet. Här började ett svårt arbete för inom ANC fanns många åsikter och många ville göra på olika sätt. Det här gjorde att det blev svårt att föra en gemensam kamp som kunde få mer makt. Förutom att åsikterna gick isär fanns det andra partier som gärna värvade medlemmar. Det här ledde till allianser med andra minoritetsgrupper där det ingick mindre grupper av vita, färgade och sedan indier. Problemen ANC ofta mötte var att den gruppen människor som stod bakom till stor del, xhosastam, ansågs vara manipulerade av vita kommunister och den största konkurrenten till ANC, Pan Africanist Congress. Det här gjorde såklart arbetet svårare.

Mandela hämtade inspiration från Gandhi

Under 1962 hade Mandela möten i Algeriet och det var dessa möten tillsammans med spekulationer om dem som ledde till att han arresterades och fängslades. Det här är det som är mest känt om Mandela förutom hans stora politiska förändringar i Sydafrika efter att han frisläppts. De planer han hade var att genom sabotage och krigsföring bekämpa apartheid och det var de planerna som han sedan kom att få spendera 27 år i fängelse för. Han stod även upp för sina åsikter under rättegången och att det var det enda sätt det gick att komma åt regeringen eftersom alla andra sätt nu var stoppade.

Publicerat i QET