Martin Luther King Jr

De flesta har hört talas om Martin Luther King och även om man inte har hört talas om honom som person har man garanterat hört talas om hans mest kända tal “I have a dream”.

Han kämpade genom hela sitt liv för att förbättra rättigheter för afroamerikanska personer både i USA och runt om i hela världen. Hans tro grundade sig på Mahatma Gandhis fredliga metoder för att få fram sina budskap och önskemål. Idag fungerar King ofta som en ikon för den amerikanska liberalismens historia, även fast han under den senare delen av livet mer tillhörde socialismen.

Arbetade i tidig ålder för medborgarrättigheter

Redan tidigt jobbade King för att få till bättre medborgarrättigheter. En av de stora första sakerna han blev känd för var den stora bojkott mot bussbolaget i Montgomery som var 1955. Rosa Parks, en afroamerikan hade vägrat lämna plats åt en vit person och fängslades därför. Det hände efter att regeringen bestämt att den amerikanska konstitutionen var emot rassegregering på bussar. King arbetade som baptistpastor och det var genom det jobbet han drev igenom mycket av det han jobbade för. Han grundade även Chistian Leadership Conference 1957. Det stora kände talet “I have a dream” höll han 1964 under marschen till Washington. Genom talet delade han med sig om visionen där alla människor blir behandlade utifrån vem de är och att det är ens karaktär som avgör vem man är. Självklart räknas han också som en av de allra största talarna genom hela den amerikanska historien. King har fått Nobels fredspris och det fick han 1964. Han blev den yngsta personen att motta det och det var arbetet emot rasdiskriminering och rassegregering som gjorde att han fick motta priset samt att han gjorde det genom att använda sig av fredliga medel. Vid slutet av hans liv jobbade han med att fattigdomen skulle få ett slut och med att försöka stoppa kriget i Vietnam. King blev mördad 1968 i Memphis. Efter hans död har han fått motta medaljer. 1977 tilldelades han Frihetsmedaljen och Kongressens guldmedalj 2004. Varje år i USA firas dessutom idag Martin Luther King-dagen som har blivit en federal helgdag i USA.

King blir mördad

King blir mördad

Efter att Martin Luther blivit mördad utbröt oroligheter runt om i de stora städerna i USA. Resurser från Nationalgardet och polisen krävdes för att återställa ordningen efter att bränder och kravaller brutit ut. Det gick så långt att i runt 40 städer rådde undantagstillstånd, tusentals arresterades och även ett trettiotal fick sätta livet till. Anledningen till att det blev sådana upplopp berodde till stor del på att det på den enorma besvikelsen som rådde bland befolkningen. Det var inte bara fattiga utan även afroamerikaner från medelklassen som kom att delta. I New York begav sig borgmästaren till Harlem och lyckades mota ett större upplopp genom att hålla tal där han bland annat förklarade att han arbeta emot fattigdom och att mycket av hans arbete var i Martin Luther Kings spår. Hans tal gjorde att New York klarade sig undan de stora bränder som många andra städer

Publicerat i QET