Nelson Mandela

Nelson Mandela mötte världen första gången den 18 juli 1918 när han föddes. Det var i provinsen Transkei i de södra delarna av Sydafrika.

Mandela växte upp i en stor familj och han far var hövding över byn. Hans far hade fyra fruar och totalt 13 barn. Det var inte bara hövding som var Mandelas fars uppgift utan även att vara rådgivare åt kungen Jongintaba Dalindyebo. Mandela var bara tolv år när hans far gick bort och för att återgälda de tjänster han gjort för Dalindyebo kom denne att bli Mandelas vårdnadshavare.

De första åren

Uppväxten för Mandela kom att bli bra. Kvinnorna och barnen tog hand om allt som gällde i byn medan männen begav sig iväg och jobbade i de större städerna, ute på plantage eller i gruvor. Byarna i Sydafrika var små och husen var lerhyddor som hade grästak. Maten odlade man själv och det var de som var kvar i byn som tog hand om åkrar och boskap.  Det landskap som fanns runt Mandelas by var berg, sjöar, åkrar och floder. I den här delen av Sydafrika är träden gröna året om och Mandela fick en fin uppväxt i den miljön.  Även om uppväxten var fin började han arbeta tidigt. Redan vid fem års ålder fick han sitt första jobb som herdepojke. Det var hans familjs kalvar och får som skulle vaktas så att det inte försvann. Två år efter det började han skolan. Nu kom han att få ett nytt namn då han fick heta Nelson. Innan hade han alltid hetat Rolihlahla. I skolan gjorde han sitt första möte med de vita och det mesta av utbildningen gick ut på att lära sig om England och om de vita. Han var fascinerad av det han lärde sig, men samtidigt skapades en rädsla och skepticism mot dem.

Madela flyttar till Dalindyebo

En stor förändring kom för Mandela när hans far dog. Han kom nu att flytta till regenten Dalindyebo som kom att bli hans vårdnadshavare. Det här innebar även att Mandela bytte skola och den nya var större. Han hade lätt för att anpassa sig och snart fungerade det bra även i den nya skolan. Flytten gjorde även att han, och Dalindyebos son Justice, kom att bli mycket bra vänner. Det var början på en vänskap som skulle komma att räcka livet ut.

Madela flyttar till Dalindyebo

Under Mandelas uppväxt kom han att lära sig mycket om livet. Han satt ofta med när regenten kom att ha möten med hövdingarna. Dalindyebo var en bra regent och vid varje möte fick hövdingen säga vad den hade att framföra. Han kunde även ta emot kritik utan att det blev en konflikt. När alla hövdingar hade talat började han försöka ena dem. Mötena pågick ända fram till att alla var enade och om det inte skedde kom det att bokas in ett nytt möte. Den här tiden kom att lära Mandela många viktiga saker om ledarskap och vikten av att se till vad alla parter önskade. Oavsett vilken del av riket de kom från hade de samma värde.

Publicerat i QET