Senast om diskriminering i USA

Senast om diskriminering i USA

Diskriminering i USA och i hela världen kan komma i olika former, vissa öppna och vissa svårare att mäta. För att ta reda på hur genomgripande diskriminering är, spårade ett team av forskare erfarenheterna från 101 svarta tonåringar i Washington, D.C., i två veckor. Här är några av de frågor som presenteras för tonåringar

Sammantaget rapporterade de 101 svarta tonåringarna som deltog i studien mer än 5 600 erfarenheter av rasdiskriminering under två veckor. Det kommer till ett genomsnitt på mer än fem instanser per dag för varje tonåring. Det är mer än 70 under två veckor. Dessa fynd kanske inte är överraskande för dem som utsätts för rutinmässig diskriminering, men de återspeglar en högre frekvens av rasism än tidigare har rapporterats.

Orsaken

Vad orsakade ökningen? Forskare säger att studien var den första som inkluderade så många uttryck för ras-partiskhet, 58 totalt, och att be deltagarna att registrera dem dagligen. Tidigare studier har vanligtvis bett deltagarna att återkalla erfarenheter från det förflutna, vilket forskare säger inte är lika exakta. Trots att det har ökat hatbrott under nuvarande-administrationen mäter denna studie incidenter som inträffade när tidigare presidenter var i Vita huset.

Tonåringarna som deltog i studien var studenter på en grundskola, på gymnasium och ett sommarprogram i Washington. De som upplevde flest fall av diskriminering under de två veckorna visade också fler symtom på kortvarig depression, såsom sömnproblem, ensamhet och ångest.

En del av varför dessa typer av mikroaggressioner är så hemska är att många människor kan se dem som inte riktiga eller som försumbara, säger Devin English, en psykolog vid Rutgers University som ledde studien. ”Men det här visar oss hur stor diskriminering som svarta ungdomar står inför. Det händer hela tiden. Och det påverkar hur de känner sig.

Orsaken

Att bevittna

Att se eller höra om en förälder eller en vän som upplever rasdiskriminering, hade en liknande effekt på deltagarnas psykiska hälsa som diskriminering de upplevde själva. Dr. English sa att det var i linje med posttraumatisk stressforskning som visar att det kan vara lika skadligt att bevittna våld mot andra som att uppleva det personligen.

Mobbing

Mobbing är vanligt bland ungdomar och ofta ses det som ofarligt. Men tidigare studier har visat att det kan leda till ökade ångestsymtom bland svarta ungdomar. I forskargruppens intervjuer med svarta tonåringar, sade Dr. English, blev retade om hår och hudton citerade som ett vanligt sätt att de behandlades annorlunda på grund av deras ras.

Mätning

Under de senaste åren har samhällsvetenskapsmän diskuterat effekterna av vanliga, ibland oavsiktliga uttryck för partiskhet känd som mikroaggregeringar, med vissa som hävdar att de representerar i stort sett ofarligt beteende som missuppfattats som skadligt.

Studien antyder att mikroagressioner uppstår i genomsnitt flera gånger i veckan för ungdomar och är kopplade till en ökning av depressiva symtom. En tonåring berättade för forskarna att vita studenter förväntade sig att han skulle bli bra på basket eftersom han var svart och lång. Det finns många andra fördomar som svarta får stå ut med vilket inte är acceptabelt.