Vad innebär rasism?

När man ska förklara vad rasism innebär är det bra att lägga till ordet främlingsfientlighet. Båda orden går hand i hand. Ordet rasism härstammar från början från teorier om att mänskligheten skulle kunna delas in i olika raser.

De här olika raserna skulle sedan kunna ha olika egenskaper och vara begåvade på olika sätt. Teorierna gick också ut på att en del av raserna skulle vara överlägsna andra. Utifrån dessa teorier skulle man sedan kunna behandla människor på olika via utifrån vilken ras de tillhörde.

Den moderna rasismen idag

I dagens moderna samhälle när det kommer till debatter och politik har rasismen kommit att gå över till en form av kulturrasism. Det handlar inte längre om det biologiska ursprunget utan mer om den religion, kultur eller etnicitet som personer kommer ifrån. Den gamla tron på att människa skulle kunna delas in i olika raser försvinner mer och mer även om rasismen gällande att vi ser på varandra med olika värde finns hos en del personer kvar än idag. En organisation som arbetar mycket för att få bort rasismen är FN. Målet är att all rasism ska elimineras, men det är svårt. FN har skapat en konvention som riktar om rasism och rasdiskriminering. I den ingår allt från hudfärg och härstamning till etniskt ursprung och nationalitet. De jobbar också på att de mänskliga rättigheterna ska gälla för alla och att friheter på ett grundläggande plan ska gälla för alla oavsett om det gäller det sociala livet eller inom politiken.

Vad är främligsfientlighet?

Det kan vara lätt att anse att främlingsfientlighet och rasism betyder precis samma sak. Enligt en del personer är det detsamma, medan för andra har orden lite olika betydelser. De som säger att det är samma hänvisar ofta till att rasism är ett hårt ord som inte många vill använda och att de därför istället väljer att använda främlingsfientlighet. De personer som anser att orden har olika betydelse för ofta jämförelsen att främlingsfientlighet mer gäller när det även kan handla om människor inom en grupp med samma etnicitet som blir särbehandlade. Oavsett vilket av orden man väljer att använda är grunden detsamma. Tanken är att människor kan delas in i olika grupper.  En del har större behov av att göra det och de delar också in människor beroende på vilken grupp de tillhör och behandlar dem olika.

Vad är främligsfientlighet?

Det är svårt att fastställa exakt vad en ras skulle vara då det gäller olika för alla. De två största grupperna som har funnits inom rasism är den biologiska rasismen  och den vi kallar kulturrasism. Det finns också personer som tänker mycket på rasbiologi och huruvida vi genom selektion skulle kunna förbättra en ras. Förut ansågs det som att vissa stammar var bättre och för att dessa inte skulle försämras skulle raserna inte blandas. Folk trodde då att det bra från den ena skulle späs ut och att den efterhand skulle bli sämre. Det här är givetvis inte något som var byggt på fakta utan många gånger folks rädslor.