Vad segregation innebär

Det kan vara svårt att förstå vad segregation är om man inte har upplevt det själv, men en bra beskrivning är att det är när ett samhälle skapar grupper utifrån det etniska ursprunget personerna har.

Ett annat tecken på att segregation har uppstått är att de olika grupperna inte gärna beblandar sig med de andra grupperna. Det är inte bara när det kommer till etniska grupper som det uppstår segregation utan även för hur stora tillgångar familjer besitter. Ett exempel är att familjer som har möjlighet att köpa dyrare villor ofta hamnar på ett och samma ställe, medans de familjer som har mindre tillgångar ofta hamnar i områden med lägenhetshus eller i områden där villor är billigare, tex utanför städerna. Ofta när det pratas om segregation pratas det om att det ska var något dåligt för samhället och att det är något som är negativt. När segregation kommer på tal bland annat i debatter brukar det ofta bli att det handlar om just bostadsfrågan. När det kommer till det som kallas för etnisk segregation brukar det ofta handla om att personer från andra etniska grupper har fördomar om den andra gruppen och det är ofta det som gör att segregationen uppstår. Religion kan ofta vara en sådan sak som gör att folk har fördomar och har en förutbestämd åsikt om hur den andra personen ska vara.

Flyktingar håller gärna ihop

Ofta när det kommer nyanlända till Sverige idag handlar det om att det är flyktingar som kommer till Sverige och de har ofta lämnat något jobbigt bakom sig. Det här kan ofta skapa att de gärna håller sig till att umgås med de personer som kommer från samma plats som de själva. De har ett förflutet tillsammans och det gör att de gärna håller sig till sin grupp. Segregationen har de senaste åren ökat i Sverige och på vissa platser har det kommit att bli ett ganska stort problem. Ett av de ställen där segregationen har kommit att bli riktigt stor är Rosengård i Malmö. Här syns också ett missnöje bland ungdomarna och det skulle behövas mer insatser för att kunna få området mer integrerat i det svenska samhället. Just Rosengård är ett bra exempel för när integrationen inte har fungerat på ett bra sätt och att samhället istället har kommit att bli mer segregerat.

Resurserna behöver räcka till

På många orter i Sverige jobbas det regelbundet med att förhindra att segregation uppstår eftersom det får sociala konsekvenser på hela samhället. När nyanlända kommer finns det många som jobbar aktivt för att försöka få in dem i samhället på ett bra sätt. Något som är viktigt för att undvika segregation är att de nyanlända ska lära sig det svenska språket. Det är svårare att undvika segregation när många från andra länder kommer samtidigt till Sverige och det som brister är ofta att resurserna inte räcker till. Även om det jobbas hela tiden på det här kan det vara svårt att hålla det på rätt nivå när det blir större påfrestning på resurserna tillfälligt.

Resurserna behöver räcka till